[1]
D. Massey, «Espacio, política, diferenci»a, RGE, vol. 5, n.º 10, pp. 11-15, dic. 2017.